Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Sun 03/07/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Frederick, UticaDistrictPark Turf 6 1:15p 2:30p  >Girls HS JV> GHSJV-05 Game GHSJV-04   DA 
2:30p 3:45p  >Girls HS JV> GHSJV-03  Game GHSJV-02   DA 
3:45p 4:45p  >Girls HS JV> GHSJV-02 Game GHSJV-01   DA 
Frederick, UticaDistrictPark Turf 7 1:30p 2:45p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-3 Game GHSDiv-4   DA 
2:45p 4:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-2 Game GHSDiv-5   DA 
4:00p 5:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-6 Game GHSDiv-1   DA