Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Sun 03/21/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Frederick, UticaDistrictPark Field1 2:00p 3:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-6 Game GHSDiv-5   DA 
3:00p 4:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-3 Game GHSDiv-2   DA 
4:00p 5:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-4 Game GHSDiv-1   DA 
Frederick, UticaDistrictPark Field2 1:30p 2:30p  >Girls HS JV> GHSJV-03  Game GHSJV-04    
2:30p 3:30p  >Girls HS JV> GHSJV-03  Game GHSJV-05    
3:30p 4:30p  >Girls HS JV> GHSJV-01 Game GHSJV-02