Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Sun 03/28/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Frederick, UticaDistrictPark Field1 2:00p 3:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-5 Game GHSDiv-4   DA 
3:00p 4:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-2 Game GHSDiv-6   DA 
4:00p 5:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-1 Game GHSDiv-3   DA 
Frederick, UticaDistrictPark Field2 1:30p 2:30p  >Girls HS JV> GHSJV-04 Game GHSJV-03     
2:30p 3:30p  >Girls HS JV> GHSJV-04 Game GHSJV-02    
3:30p 4:30p  >Girls HS JV> GHSJV-05 Game GHSJV-01