Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Sun 04/18/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Frederick, UticaDistrictPark Field1 1:00p 2:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-5 Game GHSDiv-3   DA 
2:00p 3:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-6 Game GHSDiv-4   DA 
4:00p 5:00p  >Girls HS - VARSITY> GHSDiv-2 Game GHSDiv-1   DA 
Frederick, UticaDistrictPark Field2 1:30p 2:30p  >Girls HS JV> GHSJV-02 Game GHSJV-03     
2:30p 3:30p  >Girls HS JV> GHSJV-01 Game GHSJV-04    
3:30p 4:30p  >Girls HS JV> GHSJV-01 Game GHSJV-05